Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis, wykreślenie, zmiana, zawieszenie, wznowienie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIDG
Wniosek można:
- złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz,
- wysłać za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz (w takim przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy poświadcza notariusz).
- można przesłać w wersji elektronicznej, korzystając ze strony internetowej www.bip.golancz.pl lub www.golancz.eboi.pl. Wniosek powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub osobiście podpisany przez przedsiębiorcę (pełnomocnika) w Biurze Obsługi Interesanta w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

brak opłaty

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018r.o Centralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Sprawę załatwia:
stanowisko ds. kultury, sportu i działalności gospodarczej
pokój nr 9 - I piętro.
telefon: 67 26-83-316

mail: agnieszkacwik@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3651
16 stycznia 2020 08:23 (Agnieszka Ćwik) - Dodanie załącznika.
16 stycznia 2020 08:22 (Agnieszka Ćwik) - Dodanie załącznika.
16 stycznia 2020 08:22 (Agnieszka Ćwik) - Dodanie załącznika.