Wynajem lokalu mieszkalnego dla osób z listy oczekujących na przydział

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego (z uwagi na indywidualne rozpatrywanie wniosku, gmina może wymagać innych dokumentów).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów, parter
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

nie pobiera się za załatwienie spraw formalnych

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie lub do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz w oparciu o Uchwałę nr XXXVIII/199/02 Rady MiG Gołańcz w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Gołańcz (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 12.07.2002 roku, nr 96, poz. 2361)

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Inne informacje

Sprawę załatwia:
stanowisko ds. kultury, sportu i działalności gospodarczej

pok. nr 9, 1. piętro
telefon: 67 26-83-316

mail: agnieszkacwik@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2734
06 maja 2019 12:40 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.
09 grudnia 2016 08:12 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2016 13:18 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.