Zamiana lokali mieszkalnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zamianę obu stron zainteresowanych zamianą, w przypadku zamiany lokatorów nie będących najemcami gminy - zaświadczenie o zgodzie na zamianę właściciela lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów, parter Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz
poniedziałek-piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz w oparciu o Uchwalę nr XXXVIII/199/02 Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Gołańcz (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 12.07.2002 roku, nr 96 poz. 2361)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Sprawę załatwia:
stanowisko ds. kultury, sportu i działalności gospodarczej

pokój nr 9 - I piętro
telefon: 67 26-83-316

mail: agnieszkacwik@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2730
06 maja 2019 12:41 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.
09 grudnia 2016 13:25 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2016 13:17 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.