Stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu (po śmierci najemcy) osób spokrewnionych z najemcą i stale z nim zamieszkujących

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

• podanie o przyznanie prawa najmu po zmarłym najemcy,
• kserokopia aktu zgonu głównego najemcy
• oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów, parter urzędu
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Sprawę załatwia:
stanowisko do spraw kultury, sportu i dzialalności gospodarczej

pok. nr 9 - I piętro

tel. 67-26-83-316, 

mail: agnieszkacwik@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2799
06 maja 2019 12:44 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.
09 grudnia 2016 13:23 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2016 13:20 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.