Powstanie, wygaśnięcie, zmiany i korekty w podatku transportowym

Wymagane dokumenty

Wypełnione formularze:
- osoby fizyczne:
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,
- osoby prawne:
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, pokój nr 24 .

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:
- podatek od środków transportowych - do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Naliczenie podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 252 z 2004r. poz. 2523), uchwała Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2007r. Nr 180, poz. 3999 z dnia 05.12.07).

Tryb odwoławczy

nie przysługuje.

Inne informacje

Stanowisko do spraw wymiaru podatku
pokój nr 24 (II piętro).
Telefon: (067) 26-83-134, (067) 26-15-911 wew. 34, e-mail: lewandowska@bazagmin.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2817
20 września 2019 14:36 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.
20 września 2019 14:36 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.
20 września 2019 14:36 (Krzysztof Rakoczy) - Usunięcie załącznika.