Powstanie, wygaśnięcie, zmiany i korekty w podatku transportowym

Wymagane dokumenty

Wypełnione formularze:
- osoby fizyczne i prawne:
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1,
- osoby prawne:
DT-1/A - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, pokój nr 24 .

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy, II piętro, pok. 24.
poniedziałek 7:15 - 15:15
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:
- podatek od środków transportowych - do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Naliczenie podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami.), rozporządzenie Ministra Finansów z  23.12. 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od środków transportowych Dz. U. 1991 poz. 31, uchwała Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Uchwała w sprawie stawek podatku od środ. tranp. Nr XII/122/2019 z dnia 29 października 2019).

Tryb odwoławczy

nie przysługuje.

Inne informacje

Stanowisko do spraw wymiaru podatku
pokój nr 24 (II piętro).
Telefon: (067) 26-83-134, (067) 26-15-911 wew. 34, e-mail: lewandowska@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3019
02 marca 2020 13:42 (Kamil Siwka) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2020 08:28 (Kamil Siwka) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2020 08:04 (Kamil Siwka) - Dodanie załącznika.