Powstanie, wygaśnięcie, zmiany i korekty w podatku; rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty

Wypełnione formularze : osoby prawne
Informacja - nowe wzory deklaracji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
DN - 1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
DR - 1 - deklaracja na podatek rolny
DL-1 - deklaracja na podatek leśny

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

1. Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania :
- podatek od nieruchomości osoby prawne :
do dnia 30 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
- podatek rolny osoby prawne :
do dnia 30 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- podatek leśny osoby prawne :
- do dnia 30 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2. Korekta formularzy - podatnicy, o których mowa wyżej są zobowiązani odpowiednio skorygować swoje formularze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie , zmniejszenie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, a także ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 poz. 849 ze zmianami),
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z  2013 poz. 1381 ze zmianami)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 613 ze zmianami),
- ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 poz. 465 ze zmianami),
- uchwała Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie określenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje.

Inne informacje

Stanowisko do spraw wymiaru podatku
pokój nr 24 (II piętro).
Telefon: (067) 26-83-134, (067) 26-15-911 wew. 34, e-mail: lewandowska@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 4236
23 września 2019 07:37 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.
23 września 2019 07:37 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.
23 września 2019 07:37 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.