Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

• wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imion dziecka
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko nie jest urodzone na terenie Gminy Gołańcz.
• dowody osobiste rodziców dziecka

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067)26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

• oświadczenie o zmianie imion dziecka - 11 zł

Termin i sposób załatwienia

• niezwłocznie

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Zmiany imion dziecka można dokonać w USC w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2008 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2815
15 grudnia 2008 07:46 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
13 listopada 2008 10:16 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.