Ustalenie pisowni imion i nazwisk

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski
• wniosek o ustalenie pisowni - imienia, nazwiska
Wymagane załączniki
• odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia lub małżeństwa);
Dokumenty do wglądu
• dowód osobisty wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

• 22 zł za wydanie decyzji o ustaleniu pisowni imienia lub nazwiska,
odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł, odpis skrócony - 22 zł.

Termin i sposób załatwienia

miesiąc

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

• Do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Gołańczy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Inne informacje

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3210
13 grudnia 2008 10:06 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
14 listopada 2008 10:30 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.