Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Wymagane dokumenty

Wniosek najemcy o sprzedaż lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę lokalu oraz koszty notarialne i sądowe z tytułu nabycia lokalu.

Termin i sposób załatwienia

Termin podpisania umowy notarialnej jest uzgadniany z nabywcą lokalu, po uprzednim formalnym przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży.
Sprawa kończy się aktem notarialnym. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Podstawa prawna

Art. 34, ust. 1, pkt 3 i Art. 37, ust. 2, pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomości (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Miejsce załatwienia sprawy:
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, pok.9 tel. (067) 26-83-316 lub (067) 26-15-911 w.16
e-mail: grunt.golancz@bazagmin.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2634
14 listopada 2008 14:43 Krzysztof Rakoczy - Utworzenie sprawy.