Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Wymagane dokumenty

Wniosek najemcy o sprzedaż lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę lokalu oraz koszty notarialne i sądowe z tytułu nabycia lokalu.

Termin i sposób załatwienia

Termin podpisania umowy notarialnej jest uzgadniany z nabywcą lokalu, po uprzednim formalnym przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży.
Sprawa kończy się aktem notarialnym. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Podstawa prawna

Art. 34, ust. 1, pkt 3 i Art. 37, ust. 2, pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Miejsce załatwienia sprawy:
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, pok. 23 tel. 67 26-83-308
e-mail: rbucki@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2958
15 stycznia 2020 13:08 (Kamil Siwka) - Aktualizacja danych sprawy.
06 maja 2019 12:29 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.
14 listopada 2008 14:43 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.