Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Wymagane dokumenty

Dokument potwierdzający wpłatę wadium na przetarg.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę i pokryć koszty notarialne i sądowe z tytułu nabycia nieruchomości w drodze przetargu.

Termin i sposób załatwienia

Od dnia rozstrzygnięcia przetargu, w terminie 21 dni osoba, która wygrała przetarg powiadamiana jest o miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej.
Sprawa kończy się aktem notarialnym. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Podstawa prawna

Art. 13 i Art. 37, ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Miejsce załatwienia sprawy:
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, pok.9 tel. (067) 26-83-316 lub (067) 26-15-911 w. 16
e-mail: grunt.golancz@bazagmin.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2930
14 listopada 2008 14:47 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.