Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na dłużej niż 6 miesięcy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”. Formularz można wypisać samemu w domu, bądź poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu.
2. Dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą).

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok. nr 5
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323, (067)26-15-911 w. 23

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czynności związane ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę dokonywane są niezwłocznie.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Zgłoszenia wyjazdu za granicę należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

- nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),

- mają ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Wyjazd należy zgłosić najpóźniej w dniu, w którym wyjeżdżasz.

Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy i zamierzasz wrócić do kraju  - po powrocie do POLSKI zgłoś swój powrót.

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok. nr 5
tel. (067) 26-83-323, (067) 26-15-911 w.23

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2778
30 stycznia 2019 10:36 (Marzena Mendlikowska) - Dodanie załącznika.
30 stycznia 2019 10:23 (Marzena Mendlikowska) - Dodanie załącznika.
30 stycznia 2019 10:21 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.