Wykaz podmiotów

Wybierz rok

Wykaz punktów, w których można oddać odpady w postaci folii, sznurka lub opon wytworzonych w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629; Dz.U. z 2019 r., poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty...

WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYWOZEM NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH:

1. GENOWEFA NAJDER Zakład Budowlano- Sprzętowy ul. Rogozińska 12 62-100 Wągrowiec tel. 67 26 22 293 2. USŁUGI ASENIZACYJNE ZBIGNIEW WACHOWIAK Kobylec 111 62-100 Wągrowiec tel.509 309 513 3. USŁUGI ASENIZACYJNE PIOTR KUDLIŃSKI Rozpętek 24 89-240 Kcynia tel.601 981 781 4. ZAKŁAD GOSPODARKI