Komunikaty (2016)

Wybierz rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2015

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zamieszcza Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2015.