Przetargi (2013)

Wybierz rok

Przebudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Gołańcz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.golancz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nazwa zadania : Przebudowa ulicy Jeziornej