Komunikaty-Rolnictwo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO

Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r. Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają o

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie uprawy konopi włóknistej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie uprawy konopi włóknistej, które odbędzie się dnia 13.12.2019 o godz. 10.00 przy ulicy Wojska Polskiego 71B w Poznaniu.

Spotkanie w sprawie ASF

Spotkanie w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF) Starosta Wągrowiecki i Powiatowy Lekarz Weterynarii zapraszają rolników z terenu powiatu wągrowieckiego na spotkanie dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF). Celem

Zgrożenie ASF

W związku ze stwierdzeniem obecności wirusa ASF w ciele dzika na terenie sąsiadującego z naszym województwem powiatu wschowskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca uwagę na konieczność bezwzględnego stosowania zasad bioasekuracji.

Lekarze Weterynarii wyznaczeni do badania mięsa

Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Elżbieta Misiek przesyła informację zawierającą wykaz lekarzy weterynarii wyznaczeni w 2019 roku do badania mięsa zwierząt gospodarskich przeznaczonego na użytek własny.

Portal IZRplus - zgłaszanie zdarzeń przez Interenet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarsskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez internet dotyczących zdarzeń zwierzecych w gospodarstwach rolnych.