Komunikaty-Rolnictwo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Lekarze Weterynarii wyznaczeni do badania mięsa

Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Elżbieta Misiek przesyła informację zawierającą wykaz lekarzy weterynarii wyznaczeni w 2019 roku do badania mięsa zwierząt gospodarskich przeznaczonego na użytek własny.

Portal IZRplus - zgłaszanie zdarzeń przez Interenet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarsskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez internet dotyczących zdarzeń zwierzecych w gospodarstwach rolnych.