Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 02.06.2008 r. w sprawie ograniczenia w używaniu wody konsumpcyjnej.

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

Zarządzenie nr 14/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie: Ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz,