Zarządzenia

Zarządzenie nr OA 0050.134.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2019 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ćwik
Ilość wyświetleń: 108
13 grudnia 2019 10:02 (Agnieszka Ćwik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)