Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXI/211/12 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/366/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym: Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

UCHWAŁA NR XXI/210/12 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym: Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego: