Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Na obszarze gminy Gołańcz obowiązują następujące uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz: stan 31 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr IV/17/97 Rady Miasta i Gminy w Gołańczy z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ul. Osada (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 28 z dnia 30.07.1997 r). Uchwała Nr IV/18/97 Rady Miasta i Gminy w Gołańczy z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie zmiany miejscowego...