Zagospodarowanie przestrzenne

Na obszarze gminy Gołańcz obowiązują następujące uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz: stan 31 grudnia 2011 r.

 1. Uchwała Nr IV/17/97 Rady Miasta i Gminy w Gołańczy z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ul. Osada (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 28 z dnia 30.07.1997 r).
 2. Uchwała Nr IV/18/97 Rady Miasta i Gminy w Gołańczy z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ul. Akacjowej (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 28 z dnia 30.07.1997r).
 3. Uchwała Nr VII/41/97 Rady Miasta i Gminy w Gołańczy z dnia 1 października 1997r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz na obszarze wsi Laskownica (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 36 poz. 172 z dnia 01.12.1997 r).
 4. Uchwała Nr XXIII/112/2000 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 listopada 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 92 z dnia 29.12.2000r).
 5. Uchwała Nr XXI/166/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Walki Młodych i ks. Edwarda Mrotka w Gołańczy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 133 poz. 2744 z dnia 28.08.2004r.).
 6. Uchwała Nr XXXIX/278/06 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 126 poz. 3091 z dnia 14.08.2006r.)
 7. Uchwała Nr XIV/120/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dróg wojewódzkich na obszarze miasta Gołańczy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39 poz. 799 z dnia 25.03.2008r).
 8. Uchwała Nr XXXII/283 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic dr. Piotra Kowalika i Polnej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 151 poz. 2545 z dnia 11.08.2009r.
 9. Uchwała Nr XXXVII/328/09 z dnia 27 listopada 2009r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Sportowej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 31 poz. 817 z dnia 18.02.2010r.)
 10. Uchwała nr III/14/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla wybranych terenów, w celu określenia lokalizacji turbin wiatrowych
 11. Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 Stycznia 2011 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Gołańczy w rejonie ulic: Smolary i Osada (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 112 poz. 1885 z dnia 26.04.2011 r.)
 12. Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 Stycznia 2011 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Gołańczy w rejonie ulic: Klasztorna i Osada (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 109 poz. 1840 z dnia 20.04.2011 r.)
 13. Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 Stycznia 2011 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Gołańczy na obszarze  parku krajobrazowo-dworskiego w Czesławicach (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 96 poz. 1621 z dnia 13.04.2011 r.)
 14. Studium Uchwała NR XLIV/407/10 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZz dnia 20 września 2010 r.w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz dla wybranych terenów w obrębie miasta Gołańczy, w celu określenia zasad lokalizacji turbin wiatrowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31-12-2011
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarczych budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2012 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2513
28 marca 2012 15:33 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
28 marca 2012 15:32 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
28 marca 2012 15:29 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.