Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy informuje, że od dnia 13.06.2018 wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym...