Uchwały Komisji (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr 1/04 KR

U C H W A Ł A Nr 1/04 KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania opinii na temat wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2003 rok Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Gołańcz powołana uchwałą Nr I/5/02 z dnia 19 listopada 2002 r. w s k ł a d z i e : - Karol Brzeziński...