Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady MiG w kwietniu 2017

O G Ł O S Z E N I E Zawiadamia się wszystkich mieszkańców miasta i gminy, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Gołańcz będzie obradować 11 kwietnia 2017 r. od godz. 800 w pok. nr 26 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. Temat: Zaopiniowanie wykonania budżetu MiG Gołańcz za 2016 rok oraz