Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Miasta i Gminy Gołańcz 7 grudnia 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E Zawiadamia się wszystkich mieszkańców miasta i gminy, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Miasta i Gminy Gołańcz będzie obradować 7 grudnia 2015 r. od godz. 900 w sali nr

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Gołańcz 2 grudnia 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E Zawiadamia się wszystkich mieszkańców miasta i gminy, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Gołańcz będzie obradować 2 grudnia 2015 r. od godz. 1000 w sali nr 4 Urz

ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Finansów i Ochrony Środowiska Rady MiG Gołańcz 20 listopada 2015 r.

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców miasta i gminy, że Komisja Rolnictwa, Finansów i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Gołańcz będzie obradować 20 listopada 2015 r. od godz. 1200 w sali nr 4 Urzędu MiG Gołańcz. Tematy: Ogólna informacja o projekcie budżetu miasta i gminy na 2016 rok.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy i Współpracy z Gminami Partnerskimi RMiG Gołańcz 16 listopada 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E Zawiadamia się wszystkich mieszkańców miasta i gminy, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Miasta i Gminy Gołańcz będzie obradować 16 listopada 2015 r. od godz. 900 w sali

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa RMiG Gołańcz 17 listopada 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E Zawiadamia się wszystkich mieszkańców miasta i gminy, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Gołańcz będzie obradować 1