Analiza stanu gospodarki odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2018

Zgodnie z art. 9 tb § 2 i § 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zamieszcza Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2018.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2014

Zgodnie z art. 9 tb § 2 i § 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zamieszcza Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2014.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2013

Zgodnie z art. 9 tb § 2 i § 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zamieszcza Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2015

Zgodnie z art. 9 tb § 2 i § 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zamieszcza Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2015.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2017 Zgodnie z art. 9 tb § 2 i § 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zamieszcza Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2016

Zgodnie z art. 9 tb § 2 i § 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zamieszcza Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2016.