Poziomy odzysku

Poziomy odzysku osiągnięte w 2012

Osiągnięte w roku 2012 przez Miasto i Gminę Gołańcz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy:

• recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 15,4 %
• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innyumi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: gmina nie dokonała obliczeń ze względu na brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych (brak danych z firm)
• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska: 100%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska na dzień 16.07.2013 wyniósł: 46,3%

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2013 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1018
29 listopada 2013 11:10 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)