Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta i Gminy Gołańcz przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty rozstrzygnięcia

6 września 2018 roku wpłynął do MiG Gołańcz wniosek Artura Brylikowskiego (nr w rejestrze lobbystów: 00351), w którym zwraca się on o informację nt. zezwoleń na uprawę konopii włóknistych na terenie gminy Gołańcz, wnosi o zamieszczenie na BIP i na tablicach ogłoszeń w urzędzie ogłoszenia o współpracy przy...

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta i Gminy Gołańcz przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty rozstrzygnięcia

4 grudnia 2017 roku wpłynął do MiG Gołańcz wniosek Tomasza Dauermana (nr 00294 w rejestrze lobbystów), działającego na rzecz środowisk sportowych, w którym zawiadamia się MiG Gołańcz, że do Ministra Sportu i Turystyki zostanie skierowany wniosek o wpisanie do KRS klubów sportowych, działających na podstawie ustawy o...

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Miasta i Gminy Gołańcz

Nie zarejestrowano żadnych żłobków i klubów dziecięcych