Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie wybieranych w nich radnych oraz o siedzibie miejskiej komisji wyborczej.

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

NR OŚ-7624/23/2//2006 Gołańcz, dnia 29.08.2006 r. ZWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z...

ZWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

NR OŚ-7624/22/2//2006 Gołańcz, dnia 29.08.2006 r. ZWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z...

OGŁOSZENIE

NR OŚ7624/9/10/2006 Gołańcz, dn. 01.06.2006 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach ------------------------------- Na podstawie art. 109 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 9 Dz. u. z 2000 r. nr 98, poz. 1071ze zmianami oraz art. 46a, ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy sprzeda ładowarko - koparkę doczepianą do ciągnika rolniczego. Cena 2000 zł + VAT. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z osobisty z ZGKiM w Gołańczy ul. dr. Piotra Kowaliaka 2 (UMiG Gołańcz) pok. 9 lub telefonicznie 067 26 – 15 – 911.

ZWIADOMIENIE - OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających ------------------------------- Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z...

ZWIADOMIENIE - OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających ------------------------------- Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U....

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 16 miejscowości Gminy Gołańcz: Brdowo, Buszewo, Chawłodno, Chojna, Czerlin, Czesławice, Czeszewo, Grabowo, Kujawki, Morakowo, Oleszno, Stary Panigródz, Parkowo, Rybowo, Smogulec, Tomczyce. ------------------------------- Na podstawie art.17...

Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z zapisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z późn. zm.) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy Gołańcz sporządził projekt Programu Ochrony Środowiska oraz Plan...