Oferty inwestycyjne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nieruchomość gruntowa położona w Czerlinie

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona we wsi Czerlin, oznaczona ewidencyjnie numerem działek 167/2 i 167/3 o łącznej powierzchni 0,77.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 14179...