Oferty inwestycyjne - archiwum

Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz, działka gruntowa Tomczyce

                                     Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
          
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
 
 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Tomczycach, oznaczona ewidencyjnie numerem działki  71 o powierzchni 0,1700 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025465/8 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 
Dla przedmiotowej działki  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały XXXIX/278/2006 z dnia 30.03.2006 roku.
Zgodnie   zapisami  planu  działka ma  oznaczenie RM/MN  tereny  zabudowy zagrodowej dopuszczeniem  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  handlu i usług.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 24.000,00 zł +23%Vat
Wadium wynosi:  2.400,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012r. / wtorek/ o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 2.400,00 zł do dnia 9 czerwca 2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi  koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23
lub. tel. /67/ 268-33-08. 

Gołańcz 07-05-2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07-05-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2012 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1721
09 maja 2012 15:33 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
09 maja 2012 15:32 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.