Oferty inwestycyjne - archiwum

Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz

Burmistrz Miasta i Gminy   Gołańcz

        

      ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

                                                                                              

Przedmiotem  przetargu  są   nieruchomości  gruntowe  położone w Chojnie oznaczone ewidencyjnie numerem

-działka nr  277/1  powierzchni  1,5721 ha

-działka nr  277/2  powierzchni  0,5721 ha

-działka nr  277/3  powierzchni  1,5720 ha

-działka nr  277/4  powierzchni  1,0721 ha

-działka nr  277/5  powierzchni  0,5721 ha

-działka nr  277/6  powierzchni  0,5721 ha

-działka nr  277/7  powierzchni  1,0721 ha

-działka nr  277/8  powierzchni  0,5721 ha

-działka nr  277/9  powierzchni  1,0725 ha

 zapisane w księdze wieczystej nr Kw 25712 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

- dla przedmiotowych nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego      na podstawie

uchwały  XXXIX/278/2006 z dnia 30.03.2006 roku. Według studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz  nr VIII/38/95 przedmiotowe działki przeznaczone są  na tereny rolne

- cena wywoławcza  dla

-działka nr  277/1  powierzchni  1,5721 ha- 42 258,00

-działka nr  277/2  powierzchni  0,5721 ha- 15 378,00

-działka nr  277/3  powierzchni  1,5720 ha- 44 866,00

-działka nr  277/4  powierzchni  1,0721 ha- 27 914,00

-działka nr  277/5  powierzchni  0,5721 ha -15 378,00

-działka nr  277/6  powierzchni  0,5721 ha -12 528,00

-działka nr  277/7  powierzchni  1,0721 ha- 30 599,00

-działka nr  277/8  powierzchni  0,5721 ha- 16 328,00

-działka nr  277/9  powierzchni  1,0725 ha- 26 143,00

Wadium wynosi: 

-działka nr  277/1  powierzchni  1,5721 ha- 4 300,00

-działka nr  277/2  powierzchni  0,5721 ha- 1 600,00

-działka nr  277/3  powierzchni  1,5720 ha- 4 500,00

-działka nr  277/4  powierzchni  1,0721 ha- 2 800,00

-działka nr  277/5  powierzchni  0,5721 ha -1 600,00

-działka nr  277/6  powierzchni  0,5721 ha -1 300,00

-działka nr  277/7  powierzchni  1,0721 ha- 3 100,00

-działka nr  277/8  powierzchni  0,5721 ha- 1 700,00

-działka nr  277/9  powierzchni  1,0725 ha- 2 700,00

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2012r. / piątek / w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.

działka   277/1  godz. .9.00  działka  277/2  godz. 9.30, działka  277/3  godz. 10,00,  działka   277/4  godz.10,30

działka   277/5  godz. 11,00 działka  277/6  godz. 11,30,działka  277/7  godz. 12,00,  działka   277/8  godz. 12,30

działka   277/9  godz. 13,00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w na przetarg poszczególnej nieruchomości  do dnia  11 września 2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a

działka nr  277/1  powierzchni  1,5721 ha- 4 300,00,  działka nr  277/2  powierzchni  0,5721 ha- 1 600,00

działka nr  277/3  powierzchni  1,5720 ha- 4 500,00,  działka nr  277/4  powierzchni  1,0721 ha- 2 800,00

działka nr  277/5  powierzchni  0,5721 ha -1 600,00,  działka nr  277/6  powierzchni  0,5721 ha -1 300,00

działka nr  277/7  powierzchni  1,0721 ha- 3 100,00,  działka nr  277/8  powierzchni  0,5721 ha- 1 700,00

działka nr  277/9  powierzchni  1,0725 ha- 2 700,00

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi  koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308

 

 

 

 

 

Gołańcz, dnia 9 sierpnia  2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2012 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Bielecki
Ilość wyświetleń: 1157
10 sierpnia 2012 12:24 (Bartosz Bielecki) - Zmiana danych dokumentu.
10 sierpnia 2012 12:22 (Bartosz Bielecki) - Zmiana danych dokumentu.
10 sierpnia 2012 12:20 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika [ogloszenie__grunty.pdf] do dokumentu.