Oferty inwestycyjne - archiwum

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gołańcz - III przetarg

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących niezabudowanych nieruchomości

stanowiących własność Gminy Gołańcz

 

1/ działka nr 959/11  o powierzchni  0,46.00 ha, położona w Gołańczy

    ul. Klasztorna, zapisana w KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

    Cena wywoławcza:  77.600,00 zł

    do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości  22 %.

    Wadium:   15.000,00 zł

2/ działka nr 959/12  o powierzchni 0,45.92 ha, położona w Gołańczy

    ul. Klasztorna, zapisana w KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

    Cena wywoławcza : 71.700,00 zł

    do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek  VAT w wysokości 22 %.

    Wadium:  14.000,00 zł

3/ działka nr 959/13  o powierzchni 0,46.00 ha, położona w Gołańczy

    ul. Klasztorna, zapisana w KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu

    Cena wywoławcza:  72.200,00 zł

    do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %

    Wadium:  14.400,00 zł

 

                  Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańcz w/w działki są przeznaczone pod „UM” – tereny usługowo-mieszkaniowe. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie posiadają żadnego obciążenia.

 Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2008 r. / czwartek /:

     - na działkę nr 959/11   o godz. 10.00

     - na działkę nr 959/12   o godz. 10.30

     - na działkę nr 959/13   o godz. 11.00

 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz ul. Kowalika 2.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej  do dnia  11 sierpnia 2008 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

-          nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.

        Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.

        Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 19 lub tel. /067/ 2615-911 wew. 40.

 

Gołańcz, dnia 03.07.2008 r.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008.07.03
Dokument wytworzony przez: Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2008 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 5881
03 lipca 2008 10:37 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
03 lipca 2008 10:33 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie dokumnetu.