Oferty inwestycyjne - archiwum

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czerli

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Gołańcz

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona we wsi Czerlin, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 13 o łącznej powierzchni 0,53.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 14179 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

 

Obowiązujący plan miejscowy dla wsi Czerlin nie obejmuje terenu w/w działki. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz przewiduje się jej rolne wykorzystanie.

Na działce nr 13 rosną samosiejki drzew iglastych oraz w części leżą odpady.

Według ewidencji gruntów działkę stanowi nieużytek.Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.

Cena wywoławcza wynosi: 5.400,00 zł brutto.

Wadium wynosi: 1.000,00 zł Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2008 r. / czwartek/ o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 1.400,00 zł do dnia 8 września 2008 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

– nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank

Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 19

lub. tel. /067/ 2615-911 w. 40 .

 

Gołańcz, dnia 01.08.2008 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-08-01
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2008 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 7525
01 sierpnia 2008 13:33 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie dokumnetu.