Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018 - 2023

Informacje

ustawa o samorządzie gminnym: Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym
celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje,
o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.

Skład

przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

z-ca przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miasta i Gminy Gołańcz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2010 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 331990
15 lipca 2020 13:39 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych stanowiska: I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz.
25 maja 2020 15:11 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych członka komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa.
25 maja 2020 15:10 (Alina Wachowiak) - Dodanie członka komisji: członek komisji.