Komunikaty

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Miasto i Gmina Gołańcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.