Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI , Z-ca Kierownika mgr Marzena Mendlikowska
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

Opłata skarbowa: 11 zł
Opłatę należy wnieść równocześnie z dokonaną czynnością.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015, poz. 583 j.t.)
  2. Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 t.j.)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Wniosek może złożyć Rozwiedziona/y, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego przez rozwód małżeństwa.

Pamiętaj, że możesz powrócić do nazwiska w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Po tym terminie możesz dokonać zmiany nazwiska w trybie administracyjnym.

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI , Z-ca Kierownika USC mgr Marzena Mendlikowska
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2945
28 października 2015 13:30 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:01 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
04 listopada 2008 12:58 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.