Urząd Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe i zamówienia publiczne.

1. Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 25.02.1996 r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy z późniejszymi zmianami.
2. Realizacja Ustawy z dnia 2.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
3. Realizacja Ustawy z dnia 17.11. 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
4. Prowadzenie spraw wojskowych i akcji kuriserskiej.
5. Udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych.
6. Wydawanie pozwoleń na dokonywanie zgromadzeń w miejscach publicznych.
7.Prowadzenie wszelkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi w myśl obowiązujących przepisów.
8. Organizowanie dokumentacji przetargowej.
9.Organizowanie przetargów lub wyboru ofert.
10. Nadzorowanie realizacji warunków umów pod względem zgodności z wstępnymi warunkami zamówień publicznych.

Stanowiska

Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5698
19 marca 2008 12:42 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego.
19 marca 2008 12:42 (Administrator) - Zmiana danych jednostki.
19 marca 2008 12:42 (Administrator) - Utworzenie jednostki.