Sporządzanie protokołu o z przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 2224 ze zm).
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019 poz. 2086),

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego sprawy wojskowe i zamówienia publiczne.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2008 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2891
10 stycznia 2020 11:11 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
10 stycznia 2020 11:11 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:02 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.