Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja o wszczęciu postepowania na wniosek zlożony przez ENEA Operator Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynace oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów - prowadzenie pod dnen...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu o wszczęciu postępowania na wniosek ENEA Operator w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynace przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście dnem Strugi...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia do poboru wód podziemnych, zlokalizowanego na działace nr 29/15, obręb Rybowo