Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: "Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi."