Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powszechnie dostępny wykaz danych

Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo...

Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: "Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi."