Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Lista uprawnionych do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych

W Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz znajduje się lista rolników uprawnionych do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych. Lista będzie udostępniona do wglądu w dniach od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 r. w Biurze Obsłudze Interesanta w godzinach od 7.15 do 15.15.