Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 rok

Miasto i Gmina Gołańcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.