Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 rok

Miasto i Gmina Gołańcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.

dyżur klubu radnych Lepsze Jutro

Klub radnych Lepsze Jutro dyżuruje na sali nr 4 w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 10-11. Kontakt do przewodniczącej klubu p. Agnieszki Okuniewskiej: tel. 509 768 528 i do członków klubu: p. Anny Piotrowskiej: tel. 794 017 926 i Agaty Serwin: tel. 501 635 436.