Oferty inwestycyjne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1036/16

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.