Oferty inwestycyjne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1036/19

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tomczycach, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 71 o powierzchni 0,1700 ha,

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 376 o powierzchni 0,6230.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest