Oferty inwestycyjne

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 376 o powierzchni 0,6230.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o powierzchni 0,6230 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025100/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz działka 376 położona w Gołańczy w części o powierzchni 0,2112 m2 jest przeznaczona na Mu –tereny mieszkaniowo – usługowe,
- pozostała część ma przeznaczenie na tereny rolne.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 71 280,00 + 23% Vat dla części przeznaczonej pod Mu o powierzchni 0,2112 m2
Wadium wynosi: 7 200,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2012r. / poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest skuteczne dokonanie wpłaty wadium w wysokości 7 200,00; do dnia 18 października 2012 r.(data wpływu na rachunek bankowy) na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok.
nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-09-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2012 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1349
19 września 2012 13:57 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
19 września 2012 13:33 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.