Oferty inwestycyjne

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczonych ewidencyjnie numerem działki 379/29 o powierzchni 0,1020 ha, działki 379/30 o powierzchni 0,1011 ha działki 379/31 o powierzchni 0,0986 ha

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem
działki 379/29 o powierzchni 0,1020 ha,
działki 379/30 o powierzchni 0,1011 ha
działki 379/31 o powierzchni 0,0986 ha
zapisane w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025100/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz działki 379/29, 379/30,379/31 położone w Gołańczy przeznaczone są na tereny projektowane do zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi:
Działka 379/29 – wartość 25 530,00 + 23% Vat Wadium wynosi: 2 600,00 zł
Działka 379/30 – wartość 25 304,00 + 23% Vat Wadium wynosi: 2 600,00 zł
Działka 379/31 – wartość 24 670,00 + 23% Vat Wadium wynosi: 2 500,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2012r.(wtorek) o godz.10.00; 10.30; 11,00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest skuteczne dokonanie wpłaty wadium (data wpływu na rachunek bankowy) do dnia 19 października 2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. 23
lub. tel. /67/ 2683 308

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-09-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2012 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1424
19 września 2012 13:57 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
19 września 2012 13:52 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
19 września 2012 13:51 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.