Oferty inwestycyjne

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1036/19

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy oznaczona ewidencyjnie numerem działki 1036/19 o powierzchni 1,8956 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1B/00025100/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
- przedmiotowa nieruchomość jest objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 listopada 2009 r .Do czasu wdrożenia realizacji MPZP na tym obszarze będzie użytkowana rolniczo.
- przedmiotem dzierżawy jest działka 1036/19 o powierzchni 1,8956 ha,
- działka 1036/19 o powierzchni 1,8956 ha zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat,
- cena wywoławcza za rok dzierżawy wynosi 300,00 za hektar (zgodnie ze średnią ceną skupu żyta).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2012 r. / czwartek/ o godz. 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 60,00 zł do dnia 21 października 2012 r.( wpływ środków na konto Miasta i Gminy Gołańcz ) 

– nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz dzierżawiącego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23
lub. tel. /67/ 268-33-08.

Gołańcz, dnia 24 września 2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24-09-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2012 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1368
25 września 2012 14:45 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
25 września 2012 14:45 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
25 września 2012 14:45 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.