Oferty inwestycyjne

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gołańczy, przy ul. Klasztornej oznaczonych ewidencyjnie numerami działek : - 959/11 o powierzchni 0,4600 ha, - 959/12 o powierzchni 0,4592 ha, - 959/13 o powierzchni 0,4600 ha

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.


Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe położone
w Gołańczy, przy ul. Klasztornej oznaczone ewidencyjnie numerami działek :
- 959/11 o powierzchni 0,4600 ha,
- 959/12 o powierzchni 0,4592 ha,
- 959/13 o powierzchni 0,4600 ha wszystkie zapisane w księdze wieczystej
nr KW PO1B/00025100/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia
Wymienione działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego przeznaczone są na tereny usługowo – mieszkaniowe (UM),
- cena wywoławcza dla działki 959/11 wynosi 79 380,00 + Vat;
- cena wywoławcza dla działki 959/12 wynosi 79 380,00 + Vat;
- cena wywoławcza dla działki 959/13 wynosi 79 380,00 + Vat;
Wadium dla poszczególnych działek wynosi:
- dla działki 959/11 wynosi 8 000,00
- dla działki 959/12 wynosi 8 000,00
- dla działki 959/13 wynosi 8 000,00
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2012r.( poniedziałek) o
- dla działki 959/11 o godz. 10.30,
- dla działki 959/12 o godz. 11.00,
- dla działki 959/13 o godz. 11.30
w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest skuteczne dokonanie wpłaty wadium (data wpływu na rachunek bankowy) do dnia 18 października 2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok.
nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308

Gołańcz, dnia 17 września 2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17-09-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2012 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1370
19 września 2012 14:11 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
19 września 2012 14:11 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
19 września 2012 14:11 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.