Prawo lokalne

Termin opłaty za odpady komunalne

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż opłatę za odpady należy wnosić co miesiąc w terminie do 10. DNIA KAŻDEGO MESIĄCA (za dany miesiąc tj. do 10 maja za maj)  do kasy urzędu Miasta
i Gminy Gołańcz (od poniedziałku do piątku w godz. 900-1200) lub na konto urzędu

Miasto i Gmina Gołańcz

ul. dr. P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Bank PBS Wągrowiec

Oddział Gołańcz

69 89 59 0001 3900 0316 2000 0020

W przypadku mieszkańców bloków i innych zabudowań wielorodzinnych należących do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, ZGKiM, opłaty należy wnosić na rzecz Zarządzającego, który dokona wpłaty do tut. urzędu.

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

Za odpady komunalne zbierane selektywnie

Za odpady komunalne zbierane nieselektywnie (zmieszane)

11 zł za osobę na miesiąc

17 zł za osobę na miesiąc

 

            W przypadku zaistnienia zmian w liczbie mieszkańców danej nieruchomości (urodzenia, zgony lub zmiany miejsca zamieszkania) właściciel (zarządca lub inna osoba, na którą złożona jest deklaracja) zobowiązany jest do poinformowania Urzędu Miasta i Gminy poprzez złożenie korekty deklaracji.

           

            W przypadku nie regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi organem właściwym do egzekucji administracyjnej należności z tego tytułu, pobieranej przez gminy są Naczelnicy Urzędów Skarbowych. Na mocy przepisów sprawy osób, które nie uiściły opłat za gospodarowanie odpadami zostaną przekazane do odpowiedniego urzędu skarbowego a ten zajmie się egzekwowaniem długu. Należy pamiętać, że taka egzekucja ponosi za sobą dodatkowe koszty.

                                                                                Agnieszka Górska

                                                                  ref. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

                Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2013 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1835
18 czerwca 2018 17:26 (Agnieszka Górska) - Zmiana danych dokumentu. aktualizacja (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2013 14:40 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.