Prawo lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XL/430/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała Nr XL/430/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów